• Odstrániť
    Akceptovať
    Zrušiť
    Celková cena: € 0,00
Misia

Skupina Zepter Group – globálny ochranca života

Misia zdravia spoločnosti Zepter prebieha na piatich kontinentoch. Každý rok nepretržite zlepšuje kvalitu života miliónov ľudí na celom svete. Táto globálna kampaň na ochranu života je mimoriadne komplexná a pozostáva z nepretržitého vzdelávania a zamestnania nových generácií špecializovaných manažérov, z výroby a distribúcie vysoko kvalitných obnoviteľných výrobkov, ako aj z analýz, plánovania a poskytovania rôznych finančných a poisťovacích služieb.
Táto ušľachtilá misia má pôvod vo výbornej myšlienke pána Philipa Zeptera, ktorý vždy inšpiroval pracovníkov spoločnosti Zepter International na celom svete k tomu, aby sa z dlhodobého hľadiska venovali ochrane svojho zdravia a zdravia svojich blízkych, aby robili ľudí okolo seba šťastnejšími, aby si neustále rozširovali svoje obchodné znalosti a vedomosti a zvyšovali svoju úroveň. Milióny ľudí si používaním výrobkov a služieb Zepter v každodennom živote upevnili svoje zdravie a stali sa spokojnejšími a stovky tisíc osôb si naplnili tým, že uplatňovali jedinečný systém Zepter zameraný na úspech, svoje obchodné aj osobné ambície.

„Úspech je normálny výsledok spolupráce zdravého tela a zdravého ducha. Na to, aby sme boli úplne zdraví, musíme vydať väčšinu svojho psychického aj fyzického potenciálu. Dosiahnutie tohto druhu zdravia je elementárnym úspechom, pretože práve toto zdravie je základným predpokladom všetkého ostatného. Pre človeka, ktorý ho dosiahne, neexistujú žiadne limity ani medze.“
Philip Zepter


ZDRAVIE, KRÁSA A CELKOVÁ TELESNÁ AJ DUŠEVNÁ POHODA ĽUDÍ PODPORENÁ EKOLOGICKY ŠETRNÝMI VÝROBKAMI, SLUŽBAMI ZAMERANÝMI NA OCHRANU A BEZPEČNOSŤ A UVEDOMELÝM VZŤAHOM K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU - TO SÚ DLHODOBÉ ZÁVÄZKY SKUPINY ZEPTER GROUP.
Accept

Cookies

Tieto webové stránky používajú "cookies", ktoré slúžia na to, aby naša internetová prítomnosť bola užívateľsky prívetivá, efektívna a bezpečnejšia, napríklad pokiaľ ide o urýchlenie navigácie na našich webových stránkach a meranie frekvencie zobrazení stránok a celkovej navigácie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítačovom systéme, takže môžete optimálne využívať všetky funkcie nášho internetového obchodu. Výslovne poukazujeme na to, že niektoré z týchto súborov cookies sú prenesené z nášho servera na váš kompletný systém - "session cookies". Tieto súbory cookies sú automaticky odstránené na konci relácie prehliadača z pevného disku Zásady ochrany osobných údajov .